Organisatie zonder mensen zijn een lege huls

Human resource Management betreft zowel de legale als de menselijke relatie van een individu met een organisatie. Complex en paradoxaal.

Mensen zijn belangrijk

Uit elke onderzoek blijkt telkens weer het belang van mensen.

Elke duurzaam succesvolle organisatie ervaart elke dag de noodzaak van goede mensen op de goede. Ongeacht de markt, de technologie of andere factoren.

Het staat of valt bij de "Humand factor"

HRM Business Partners

De relatie tussen mens en organisatie wordt geregeld op verschillende niveaus.

Als basis is er juridische overeenkomst. Daarbovenop de verschillende collectieve regelingen. De interne protocollen en procedures die te maken hebben met functiewaardering, salariëring, promotie en demotie, leren en ontwikkelen. En daaroverheen de interactie van de mensen onderling en met leidinggevende.

Geen wonder dat dit complex is en er altijd wat te doen is. Een organisatie dit begrijpt en goed regelt, creëert een beter klimaat dan organisatie die dit halfslachtig invult.

Uiteindelijk betekent het dat je betere mensen in huis haalt, die beter presteren, langer blijven, minder ziek worden en reclame maken voor je organisatie.

Meer menselijk en financieel rendement dus.
Onze HRM professionals begrijpen het belang en de positie die HRM inneemt in jouw organisatie.

Ze ontwikkelen relevant beleid die de strategische richting van de organisatie ondersteunt.

Ze richten de juiste HRM processen in zodat de HRM functie werkelijk levert. Ze vervullen indien gewenst uitvoerende taken in die HRM processen.

En ze pakken individuele casuïstiek op. Vaak met een voor lle betrokkenen beter en bevredigender resultaat.

Verder ondersteunen onze HRM professionals de relatie met en inhoudelijke aspecten van de ondernemingsraad en andere belanghebbenden.

En zorgen ze voor de selectie en briefing van werving en selectie bureaus, of regelen dit intern.

Contact:
contact@deep-learning-academy.online
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275

Disclaimer
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.